Nyheter

Brev til statsråd Gram - Byggeregler for en seriøs, kompetansedrevet og konkurransedyktig byggenæring

I et felles brev til statsråden etterlyses tiltak innenfor byggereglene som kan bidra til bedre byggkvalitet, kompetanse i foretakene og seriøsitet i byggebransjen.

PRESSEMELDING 25.01.2022

Henvendelsen til Bjørn Arild Gram kommer i fellesskap fra lokale fagforeninger i Fellesforbundet, Oslo Håndverks- og Industriforening og Byggmesterforbundet

I brevet til kommunalministeren vises det til at Plan- og bygningsloven har som intensjon å sikre forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider, og at dette gjelder alle typer aktiviteter og virksomheter knyttet til fast eiendom. Videre til langvarige diskusjoner om svakheter ved byggereglene og at dette, i tillegg til kvalitetsutfordringer, negativt påvirker konkurransesituasjonen, seriøsiteten og arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen. Brevet viser til at dette også er problemstillinger som er erkjent fra myndighetssiden, og lå til grunn for iverksettelsen av det arbeidet som endte opp i rapporten «Enkelt å være seriøs» og etablering av Byggkvalitetutvalget.

Tross fokus på dette over mange år vises det til manglende resultater. Med henvisning til «Hurdalsplattformen» anmodes det i brevet om en avklaring av hvilke ambisjoner regjeringen har innenfor Plan- og bygningsloven for å sikre en seriøs og kompetansedrevet byggenæring. Særlig gjelder dette for de mindre prosjektene hvor bygghåndverksbedriftene er engasjert med nybygg, ROT-, service- og vedlikehold.

 

Kontaktpersoner:

Joachim Espe – Bygningsarbeidernes Fagforening – Oslo , Tlf. 934 51 131

Frank Ivar Andersen – Byggmesterforbundet , Tlf. 918 93 800

Stig Hansen – Fellesforbundet Østfold , Tlf. 991 19 911

Roald Stykket – Fellesforbundet Telemark, Tlf. 951 54 104

Frank Pedersen – Byggmesterforbundet Region Østlandet, Tlf. 469 19 601

Eivind Andersen – Oslo Håndverks- og Industriforening, Tlf. 95 14 72 79

Alexander U. Hopland-Wøien – Tømrer og Byggfagforeningen, Tlf. 900 28 002

Harald Hansen –  Byggmesterforbundet Region Øst, Tlf. 952 84 912

25/01/2022