Brev til statsråd Bjørn Arild Gram - Byggeregler for en seriøs, kompetansedrevet og konkurransedyktig byggenæring

PRESSEMELDING 25.01.2022; I en felles henvendelse fra lokale fagforeninger i Fellesforbundet, Oslo Håndverks- og Industriforening og Byggmesterforbundet til Kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram, etterlyses tiltak innenfor byggereglene som kan bidra til bedre byggkvalitet, kompetanse i foretakene og seriøsitet i byggebransjen. Særlig gjelder dette for de mindre prosjektene hvor bygghåndverksbedriftene er engasjert med nybygg, ROT-, service- og vedlikehold.

I brevet til kommunalministeren vises det til at Plan- og bygningsloven har som intensjon å sikre forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider, og at dette gjelder alle typer aktiviteter og virksomheter knyttet til fast eiendom. Videre til langvarige diskusjoner om svakheter ved byggereglene og at dette, i tillegg til kvalitetsutfordringer, negativt påvirker konkurransesituasjonen, seriøsiteten og arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen. Brevet viser til at dette også er problemstillinger som er erkjent fra myndighetssiden, og lå til grunn for iverksettelsen av det arbeidet som endte opp i rapporten "Enkelt å være seriøs" og etablering av Byggkvalitetutvalget.

Tross fokus på dette over mange år vises det til manglende resultater. Med henvisning til "Hurdalsplattformen" anmodes det i brevet om en avklaring av hvilke ambisjoner regjeringen har innenfor Plan- og bygningsloven for å sikre en seriøs og kompetansedrevet byggenæring.

 

Kontaktpersoner:

Joachim Espe - Bygningsarbeidernes Fagforening – Oslo , Tlf. 934 51 131  

Frank Ivar Andersen – Byggmesterforbundet , Tlf. 918 93 800

Stig Hansen - Fellesforbundet Østfold , Tlf. 991 19 911                  

Roald Stykket - Fellesforbundet Telemark, Tlf. 951 54 104                              

Frank Pedersen – Byggmesterforbundet Region Østlandet, Tlf. 469 19 601

Eivind Andersen - Oslo Håndverks- og Industriforening, Tlf. 95 14 72 79

Alexander U. Hopland-Wøien - Tømrer og Byggfagforeningen, Tlf. 900 28 002   

Harald Hansen -  Byggmesterforbundet Region Øst, Tlf. 952 84 912

 

Publisert: 25.01.22