Nyheter

Bra at regjeringen satser på Norgesmodellen

– Vi synes det er bra at regjeringen har tydelige ambisjoner og at tre statsråder stiller opp for å love resultater, sier Frank Ivar Andersen, politisk leder i Byggmesterforbunde i et innlegg på byggmesteren.as

Andersen kommenterer regjeringens planer for Norgesmodellen, som vil bli nasjonale regler for offentlige anskaffelser.

Lover tydelige resultater

– Vi synes det er bra at regjeringen har tydelige ambisjoner og at tre statsråder stiller opp for å love resultater, sier Frank Ivar Andersen, politisk leder i Byggmesterforbundet.

Han skulle gjerne sett at en fjerde statsråd, kommunalminister Bjørn Arild Gram, også deltok i lanseringen og arbeidet med Norgesmodellen.

– Det er fordi Norgesmodellen starter med å fokusere på byggebransjen, som trenger en rekke lovendringer om krav til kvalifikasjoner på byggeplassen, kvalitet i arbeidet og kontroll med seriøsiteten i bedriftene. Dette er utfordringer som byggebransjen trenger varige løsninger på og som ikke innfris med nasjonale innkjøpsregler, sier Andersen.

Byggmesterne har lang erfaring med lokale innkjøpsmodeller som Skiens- og Oslomodellen som de nå vil dele med regjeringen. Andersen håper at arbeidsgiversiden i byggebransjen kan samles mer om sine forslag til  Norgesmodellen.

Det er man nødt til for å bli hørt.

– Sammen med andre organisasjoner i NHO skal vi finne forslag på tross av ulike markeder og forretningsmodeller. Men alle må bevege seg mer mot felles løsninger og ta den nye politiske retningen på alvor, fastslår Frank Ivar Andersen.

13/01/2022