Nyheter

Advarer mot omkamp om opplæringskontorenes posisjon

Bygghåndverk Norge har på vegne av sine medlemsorganisasjoner, samt Norske Murmestres Landsforening, svart på høring om Forskrift til ny opplæringslov.

Vi har et stort behov for flere faglærte murere, tømrere og malere, og Bygghåndverk Norge er positive til flere og mer fleksible løsninger som foreslås i forskrift til ny opplæringslov. Samtidig er det bred enighet rundt bordet blant de som representerer de ulike bygghåndverksfagene om at opplæringskontorene er viktige i fagopplæringen. Det er de som sikrer at alle lærlinger blir ivaretatt på en god måte, og får nødvendig opplæring, sier Frank Ivar Andersen, i Bygghåndverk Norge.

Yrkesfagene i videregående opplæring er svært viktig for oss. Hoveddelen av lærlingene i byggenæringen finner vi i bygghåndverksbedriftene, og dette har hele tiden vært den viktigste måten å rekruttere flere til bransjen. I dag skjer opplæringen i nært samarbeid med opplæringskontorene og deres historie startet ved at bygghåndverksbransjene rundt om i landet etablerte kontorer for å avlaste bedriftene og ivareta lærlingenes interesser og rettigheter.

I Bygghåndverk Norge er vi er overrasket over at Utdannningsdirektoratet skaper usikkerhet om nødvendigheten av å regulere opplæringskontorer fortsetter Frank Ivar. Med henvisning til stortingets vedtak om kontorenes betydning og at de er lovfestet i opplæringsloven, er det avgjørende at det stilles krav til disse og at dette reguleres i forskrift. Uten nødvendig regulering vil man svekke fag- og yrkesopplæringens viktige kobling med arbeidslivet. Særlig innen bygghåndverk med vår struktur og lange historie med opplæringskontorer, vil dette være ødeleggende for rekrutteringen og utdanningen til våre bransjer. Det kan oppfattes som en omkamp om opplæringskontorenes posisjon, advarer han.

Opplæringskontorene trenger forutsigbare og nødvendige rammebetingelser. Samtidig støtter vi forslagene om strengere krav til kontorene, at de organiseres som eget rettssubjekt, at det føres nødvendig tilsyn og at lærebedriftene inngår som medlemmer i kontorene, er blant innspillene til Bygghåndverk Norge i den store høringen.

Avslutningsvis mener vi at ansvaret for å følge opp at lærlingen får god nok opplæring i bedrift, må ligge hos lærebedriften sammen med opplæringskontoret, når opplæringskontoret er part i lærekontrakten, avslutter Frank Ivar Andersen.

 

Bygghåndverk Norge (BHN) er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for ulike landsforbund innen bygghåndverk, etablert i 2022 av bransjeforbundene Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet, som begge tidligere var tilsluttet NHO. Bygghåndverk Norge har svart på vegne av sine medlemsorganisasjoner samt Norske Murmestres Landsforening – NML. Medlemsbedriftene er typiske små- og mellomstore håndverks- og entreprenørbedrifter som driver sine virksomheter rundt om i hele landet.

16/02/2024