Kurs

Webinar/minikurs - Sikkerhet mot naturfarer i byggesaker

Gratis webinar for medlemmer i Byggmesterforbundet mandag 10. juni !

Dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer i forbindelse med byggesaker er et tema som mange har spørsmål om.

I dette webinaret får du høre om hva som kan forventes at søker skal dokumentere til forhåndskonferanse og i selve byggesøknaden, og hvilke krav som kan stilles til innholdet i dokumentasjonen.


Webinaret holdes av Tone Steinnes, jurist i firmaet Holth & Winge.
Tone har tidligere vært seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet og virksomhetsleder for byggesak i Drammen kommune.

Del denne siden via

10/06/2024 : Teams , OSLO

2 timer

Kl. 08:00-10:00 på Teams

Pris

Webinaret er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfrist 9. juni!

Arrangementet er kun for medlemmer i Byggmesterforbundet.