Kurs

Prosjektering – krav, risiko og ansvar

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Byggmester og entreprenør tar i mange tilfeller på seg prosjekteringsrollen også der de ikke har påtatt seg det formelle ansvaret som prosjekterende. I dette kurset fokuseres det på ansvar og risiko ved dette og ikke minst de vanlige "fellene" man går inn i.


Innhold

 • Bevisstgjøring – “hva er prosjektering”.
 • Myndighetskrav - pbl. med forskrifter.
 • Krav til dokumentasjon av egne og andres løsninger.
 • Risiko i grensesnitt mot andre foretak.
 • Koordinere andre fag, produkter, produktvalg og samhørighet.
 • Lønnsomhet, risiko og ansvarsfordeling.
 • Forsikringsdekning.

Målgruppe
De som påtar seg prosjekteringsansvar og utførende som velger løsninger og produkter.

Målsetting
Kursdeltakeren skal få en god forståelse for lov og forskrifter, samt kunnskap om hva en prosjektering må inneholde.

Gjennomføring
Presentasjoner og og vektlegging på "case", dialog, og bruk av digitalt oppslagsverktøy.
Deltaker må ta med egen PC eller nettbrett!

Varighet
En dag.

 

 

Del denne siden via

For tiden ingen planlagte kursdatoer

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

 • Deltaker 1: kr. 3.500,-,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.500,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 4.400,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk

90661922 njb@byggmesterforbundet.no

Vilkår

Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.