Kurs

NS3420 Krav til utførelse - Kursbeskrivelse

Kjenner du NS3420 godt nok?

Enten du skal kalkulere pris eller stå ansvarlig for utførelse hvor teknisk beskrivelse etter NS3420 er lagt til grunn for kontrakt, trenger du ha grunnleggende kjennskap til systemet og hvilke bestemmelser som ligger bak postkodene.


Innhold

  • Standariserte prosjektdokumenter
  • NS3420 Fellesdel og fagdeler
  • Bestemmelser og spesifikasjoner - Materialer, utførelse, toleransekrav, måleregler
  • Prisbærende poster - Kodesystem, Andre krav
  • Eksempler på bruk

Målgruppe
De som påtar seg utførelsesentrepriser etter standariserte byggesaksdokumenter der NS3420 er lagt til grunn.
Bestemmelsene i NS3420 som f.eks toleransekrav til ferdige overflater trekkes ofte frem i tvistesaker også der standarden ikke er avtalt i kontrakt. Temaene i kurset gir nyttig kunnskap til alle som påtar seg byggeoppdrag.

Varighet
Halv dag

Del denne siden via

Se kursoversikt for kursdatoer/-steder

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

  • Deltaker 1: kr. 3.000,-
  • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.200,-

Ikke medlem:

  • Ikke medlem: kr. 4.000,-
  • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.800,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk

90661922 njb@byggmesterforbundet.no

Vilkår

Påmelding er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.