Kurs

Krav til utførelse - Oslo

Kjenner du NS3420 godt nok?

Skal du kalkulere pris eller stå ansvarlig for utførelse hvor teknisk beskrivelse etter NS3420 er lagt til grunn for kontrakt, trenger du ha grunnleggende kjennskap til systemet og hvilke bestemmelser som ligger bak postkodene.

Selv om ikke standarden er lagt til grunn for kontraktsarbeidene vil kravene man finner i standarden gjenspeile det som må betraktes som «normale» krav til utførelse av byggearbeider i Norge. Alle med ansvar for utførelse av byggearbeider bør derfor ha kjennskap til de forskjellige kvalitetskravene i standarden. 


Innhold

  • Standariserte prosjektdokumenter
  • NS3420 Fellesdel og fagdeler
  • Bestemmelser og spesifikasjoner - Materialer, utførelse, toleransekrav, måleregler
  • Måling av toleransekrav og vurdering av overflater 
  • Prisbærende poster - Kodesystem, Andre krav 

 

Målgruppe
De som påtar seg utførelsesentrepriser etter standardiserte byggesaksdokumenter der NS3420 er lagt til grunn. Eller de som har ansvar for utførelse av byggearbeider og ønsker bedre kjennskap til målemetoder og kvalitetskrav for god håndverksmessig utførelse. 


Varighet

En dag 

Del denne siden via

15/02/2024 : Byggmesterforbundet, Sørkedalsveien 9, 2 etg. , OSLO

En dag

Kl. 10:00-15:00

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

  • Deltaker 1: kr. 3.700,-
  • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.600,-

Ikke medlem:

  • Ikke medlem: kr. 4.700,-
  • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.300,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Vilkår

Påmeldingsfrist 12. februar! Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk

90661922 njb@byggmesterforbundet.no