Kurs

HMS for arbeidsgivere

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs.

Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er forankret i Arbeidsmiljølovens § 3-, Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Kurset gir en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle myndighetenes krav.

Innhold

  • Arbeidsgivers plikter og ansvar.
  • Arbeidsgivers medvirkningsplikt.
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet.
  • Krav til arbeidsmiljøet.
  • Aktørene i det daglige SHA og HMS-arbeidet.

Målgruppe
Arbeidsgivere, og de som i arbeidsgivers sted er tildelt fullmakter innenfor området (byggeplassledere, formenn og baser).

Målsetting
Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS/SHA-arbeid.

Del denne siden via

30/05/2024 : Bygghåndverk Norge, Sørkedalsveien 9 D, 2. etg. , OSLO

En dag

Kl. 10:00-15:00

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:
kr. 500,-

Ikke medlem: kr. 750,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Det er mulighet for digital deltagelse hvor du følger kurset live på Teams.

Vilkår

Påmeldingsfrist 21. mai! Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Harald Hansen, direktør Kompetanse og Utvikling

95 28 49 12 hh@byggmesterforbundet.no