Kurs

Håndverkerens Våtromsveileder (HVV) Fagarbeider - Oslo - AVLYST

Kurset er dessverre avlyst pga få påmeldte.

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset tar for seg de spesifikke kravene i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtromsveileder, i digital versjon, kan senere brukes under arbeider med våtrommet.


Innhold

 • Presentasjon av Håndverkerens Våtromsveileder
 • Myndighetskrav
 • Fukt og materialer
 • Oppbygging av nye våtrom
 • Rehabilitering
 • Flere fag i våtrommet
 • Kontroll
 • Eksamen

Målgruppe

Utførende tømrer, maler og murer, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løsninger og produkter.

Varighet:

En dag + elektronisk eksamen (eksamen kan tas hjemme).

Sertifikatkrav:

 • For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år).
 • Etter bestått eksamen vil deltageren motta sertifikat.
 • Alle deltakere mottar kursbevis, også de som evt. ikke oppfyller sertifikatkrav.

Del denne siden via

07/03/2024 : Byggmesterforbundet, Sørkedalsveien 9D, 2. etg. , OSLO

En dag

Kl. 09:00-16:00

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/NML/MLF:

 • Deltaker 1: kr. 4.000,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.800,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 5.000,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.500,-

Kursavgiften inkluderer servering og ett års abonnement på digital versjon av Håndverkerens Våtromsveileder.

Vilkår

Påmeldingsfrist 5. mars! Påmelding er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, fagsjef Bygningsfysikk

90661922 njb@byggmesterforbundet.no