Kurs

Håndverkerens Våtromsveileder (HVV) Fagarbeider - Bergen

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset tar for seg de spesifikke kravene i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtromsveileder, i digital versjon, kan senere brukes under arbeider med våtrommet.


Innhold

 • Presentasjon av Håndverkerens Våtromsveileder
 • Myndighetskrav
 • Fukt og materialer
 • Oppbygging av nye våtrom
 • Rehabilitering
 • Flere fag i våtrommet
 • Kontroll
 • Eksamen

Målgruppe

Utførende tømrer, maler og murer, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løsninger og produkter.

Varighet:

En dag + elektronisk eksamen (eksamen kan tas hjemme).

Sertifikatkrav:

 • For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år).
 • Etter bestått eksamen vil deltageren motta sertifikat.
 • Alle deltakere mottar kursbevis, også de som evt. ikke oppfyller sertifikatkrav.

Del denne siden via

03/10/2023 : Byggmestrenes Servicekontor, Kanalveien 60 , BERGEN

En dag

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/NML/MLF:

 • Deltaker 1: kr. 3.800,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.800,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 4.700,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.400,-

Kursavgiften inkluderer servering, ett eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder, ett års abonnement på digital versjon.

Vilkår

Påmeldingsfrist 29. september! Påmelding er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Tor Ole Larsen, fagsjef HMS/Kvalitet

99253054 tol@byggmesterforbundet.no