Kurs

Håndverkerens Våtromsveileder (HVV) - Fagarbeider

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren.

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtromsveileder, som finnes både i trykket og digital versjon, kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML).


Innhold

 • Presentasjon av Håndverkerens Våtromsveileder
 • Myndighetskrav
 • Fukt og materialer
 • Oppbygging av nye våtrom
 • Rehabilitering
 • Flere fag i våtrommet
 • Kontroll
 • Eksamen

Målgruppe

Utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løsninger og produkter.

Varighet:

To dager + elektronisk eksamen (eksamen kan tas hjemme).

Sertifikatkrav:

 • For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år).
 • Etter bestått eksamen vil deltageren motta sertifikat.
 • Alle deltakere mottar kursbevis, også de som evt. ikke oppfyller sertifikatkrav.

Del denne siden via

To dager

Alle

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/NML/MLF:

 • Deltaker 1: kr. 4.800,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.400,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 6.300,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.400,-

Kursavgiften inkluderer servering, ett eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder i bokform, samt ett års abonnement på digital versjon.

Vilkår

Påmeldingen er bindende. Påmelding og endringsfrist finner du i påmeldingsskjemaet. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Tor Ole Larsen, fagsjef HMS/Kvalitet

99253054 tol@byggmesterforbundet.no