Kurs

Fuktmekanikk og fuktkontroll - Bergen

Unngå skader, reklamasjoner og konflikt

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i en byggeprosess. Det er også lagt inn praktisk bruk av måleinstrumenter.


Innhold

 • Lufttrykk/damptrykk.
 • U-verdi.
 • Duggpunkt.
 • Sd-verdi (vanndampmotstand).
 • Tørt bygg
 • Fuktmåling i luft og materialer.
 • Trevirkets likevektsfuktighet.
 • Krav til bygningers tetthet.
 • Lekkasjemåling og  termografering.
 • Ventilasjon/luftskifte.
 • Heksesot.

Målgruppe

Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke fuktbelastninger som påvirker bygningskonstruksjonene. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i en byggeprosess.

Varighet

En dag.

Del denne siden via

21/02/2024 : Byggmestrenes Servicekontor AS, Kanalveien 60A , BERGEN

En dag

Kl. 09:00-16:00

Pris

 

Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

 • Deltaker 1: kr. 3.700,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.600,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 4.700,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.300,-

Vilkår

Påmeldingsfrist 19. februar! Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Øivind Ørnevik, Fagsjef Kompetanse

95870601 oo@byggmesterforbundet.no