Kurs

Frokostwebinar - Kondens etter energirehabilitering

Når et eldre bygg skal energirehabiliteres er det mange forhold å ta hensyn til.
En av utfordringene er fare for kondensering. I webinaret gjennomgås noen problemstillinger, faremoment og mulige løsningsvalg.

Webinaret er gratis og holdes av Byggmesterforbundets fagavdeling.

Del denne siden via

0,5 time

Pris

Webinaret er gratis, men krever påmelding.

Vilkår

Påmeldingsfrist 27. april!