Kurs

FROKOSTWEBINAR: Enøk-tiltak i gamle hus – en risikosport?

Råd og tips om energieffektivisering av gamle hus m/Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar.

Energieffektivisering i gamle hus kan gi mange utfordringer for tømreren.

Mange boligeiere ønsker et mer komfortabelt hus – men ønsker samtidig å ivareta særpreget ved det gamle. Husenes konstruksjon og materialbruk krever dessuten en annen tilnærming enn den vi har på dagens nybygg.

I dette frokostwebinaret vil vi gi deg gode råd og tips om hvor du bør begynne og ikke minst hvor du bør slutte ved energioppgraderinger av gamle hus. Hva som kan redusere skaderisikoen og hvilke tiltak som har best effekt.

Webinaret holdes av:

Marte Muan Sæther – ENØK rådgiver hos Fortidsminneforeningen og Hovedorganisasjonen KA

Olle Christer Stenby – fagsjef hos Bygg og Bevar

Del denne siden via

10/11/2023 : Kl. 08:00-08:30 , OSLO

0,5 t

Gjennomføres på TEAMS

Pris

Webinaret er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfrist 9. november!