Kurs

E-LÆRING: Hvordan treffe bedre på kalkylene

Har du kontroll på grunnlaget du legger inn i kalkylene? Kurset tar for seg noen grunnleggende forhold som er viktige når du skal kalkulere et byggeprosjekt.

Viktige elementer du trenger å skaffe deg oversikt over enten du benytter et kalkyleverktøy eller ikke, gjennomgås i løpet av kurset.


Innhold

  • Bedriftskostnadene/beregning av timekostnad
  • Mengdeberegning
  • Beregning av produksjonstid
  • Materialforbruket
  • Oppbygging av kalkyler og kalkylemaler
  • Prosjektregnskap og etterkalkyler
  • Rigg og drift
  • Eksempel på bruk av kalkyleverktøyet Kalkonline

Målgruppe
Byggmestere og andre som kalkulerer byggeprosjekter.

Målsetting
Kursdeltakeren skal bli tryggere på grunnlaget som legges inn i kalkylene.

Gjennomføring:
2 timers e-læringskurs.

Påmelding:
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

Del denne siden via

2 timer

E-learning

Pris

  • Medlem av Byggmesterforbundet: 400,-
  • Ikke medlem: 700,-

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygingsfysikk

90 66 19 22 njb@byggmesterforbundet.no