Kurs

E-LÆRING: Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs.

Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er forankret i Arbeidsmiljølovens § 3-, Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Over 1400 arbeidsgivere har gjennomført dette kurset som oppfyller myndighetenes krav og er tilpasset bransjen. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav.

Målgruppe
Arbeidsgivere. De som i arbeidsgivers sted er tildelt fullmakter innenfor området (byggeplassledere, formenn og baser).

Målsetting
Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS/SHA-arbeid.

Innhold

  • Arbeidsgivers plikter og ansvar.
  • Arbeidsgivers medvirkningsplikt.
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet.
  • Krav til arbeidsmiljøet.
  • Aktørene i det daglige SHA og HMSarbeidet.

Gjennomføring:
3 timers E-læringskurs.

Påmelding:
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

Del denne siden via

3 timer

E-learning

Pris

  • Medlem av Byggmesterforbundet: 300,-
  • Ikke medlem: 450,-

Kontaktperson

Tor Ole Larsen

99 25 30 54 tol@byggmesterforbundet.no