Kurs

Byggeplasslederstudiet

Bli en god byggeplassleder!
God ledelse, løpende oppfølging og kontroll underveis i prosjektet gir en velfungerende byggeplass, – og økt fortjeneste.
På Byggeplasslederstudiet lærer du alt du trenger for effektiv og lønnsom drift av byggeplassen.


Innhold

Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

Målgruppe

Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting
Etter studiet skal deltakeren ha kunnskap om hvordan et byggeprosjekt kan planlegges og gjennomføres på en tidseffektiv og lønnsom måte. Videre også hvordan risiko reduseres og fordeles korrekt mellom aktørene.

 

 

Del denne siden via

Alle

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML

  • Deltaker 1: kr. 27.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 19.000,-

Ikke medlem

  • Deltaker 1: kr. 35.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 25.000,-

Kontaktperson

Vilkår

Påmeldingen er bindende. Se påmeldingsskjema for påmelding og endringsfrist. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.