Kurs

Byggeplasslederstudiet - Oslo

Bli en god byggeplassleder!

God ledelse, løpende oppfølging og kontroll underveis i prosjektet gir en velfungerende byggeplass, – og økt fortjeneste.
På Byggeplasslederstudiet lærer du alt du trenger for effektiv og lønnsom drift av byggeplassen.


Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

Datoer for kurset (09:00-15:30 alle dager):
  • Modul 1:  20 - 21. september
  • Modul 2:  26 - 27. oktober
  • Modul 3:  14 - 15. november
  • Modul 4:  12 - 13. desember


Målgruppe
Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting
Etter studiet skal deltakeren ha kunnskap om hvordan et byggeprosjekt kan planlegges og gjennomføres på en tidseffektiv og lønnsom måte. Videre også hvordan risiko reduseres og fordeles korrekt mellom aktørene.

Del denne siden via

20/09/2023 : Sørkedalsveien 9 , OSLO

Varighet: 8 dager

Pris

Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML

  • Deltaker 1: kr. 24.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 16.000,-

Ikke medlem

  • Deltaker 1: kr. 32.000,-
  • Deltaker 2 eller flere fra samme bedrift: kr. 22.000,-

Vilkår

Påmeldingen er bindende.  En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.
Påmelding- og endringsfrist 15. september!

Kontaktperson

Øivind Ørnevik, Fagsjef Kompetanse

95 87 06 01 oo@byggmesterforbundet.no