Byggeplasslederstudiet

Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og misfornøyde kunder.
Lær å lede byggeplassen på en profesjonell måte.

Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle områder som er viktig for å ha god drift av byggeplassen. En manglende oppfølging eller feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en velfungerende byggeplass!
 

Kurssted

Byggmesterforbundets lokaler i Sørkedalsveien 9, 2 etg. Oslo
Gjeldende smittevernsregler vil bli overholdt. 

Målgruppe
Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting
Etter studiet skal deltakeren kunne løse utfordringene i byggeprosjektet og gjøre byggeprosjektet mer effektivt og lønnsomt.

Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

Dato: Modul 1/ 12. - 13. januar Modul 2/ 9. - 10. februar Modul 3/ 2. - 3. mars Modul 4/ 23. - 24. mars

MER OM INNHOLDET I DE ULIKE MODULENE

 

 

Kursdato:

Kursbevis 

For å få godkjent og bestått Byggeplasslederstudiet kreves det deltakelse og bestått deleksamen på alle fire moduler. Alle deltakere som har bestått får kursbevis.

Kursavgift 2020

  • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr. 27.000,-
  • Ikke medlem: 35.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Jens Morten Søreide / 90 93 34 22 / jms@byggmesterforbundet.no  

Betingelser
Påmeldingen er bindende med avbestilling og endringsfrist 06.01.21.
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.