Byggeplasslederstudiet

Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og misfornøyde kunder.
Lær å lede byggeplassen på en profesjonell måte.

Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle områder som er viktig for å ha god drift av byggeplassen. En manglende oppfølging eller feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en velfungerende byggeplass!
 

Kurssted
Se påmeldingsskjema

Målgruppe

Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting
Etter studiet skal deltakeren kunne løse utfordringene i byggeprosjektet og gjøre byggeprosjektet mer effektivt og lønnsomt.

Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

DATO SKI : Modul 1/ 20. - 21. september - Modul 2/ 11. - 12. oktober - Modul3/ 22. - 23. november - Modul4/ 17. - 18. januar

DATO TROMSØ : Modul 1/  25. - 26. oktober - Modul 2/ 23. - 24. november - Modul 3/ 10. - 11. januar - Modul4/ 14. - 15. februar

MER OM INNHOLDET I DE ULIKE MODULENE

 

 

Kursdato:

Kursbevis 

For å få godkjent og bestått Byggeplasslederstudiet kreves det deltakelse og bestått deleksamen på alle fire moduler. Alle deltakere som har bestått får kursbevis.

Kursavgift 

  • Medlem i Byggmesterforbundet/ Deltaker nr. 1, 27.000,-
  • Medlem i Byggmesterforbundet / Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift, 9.000,-
  • Ikke medlem / Deltaker nr. 1,  35.000,-
  • Ikke medlem / Deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift, 12.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Jens Morten Søreide / 90 93 34 22 / jms@byggmesterforbundet.no  

Betingelser
Se påmeldingsskjema
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.