Kurs

Arbeid på eksisterende bygg - Østfold

Kurset arrangeres i samarbeid med vår lokalavdeling Byggmesterforbundet Østfold, men er åpent for alle. Lokalavdelingen støtter kursdeltakelse for egne medlemmer, som tilbys kurset til en egenandel på kun kr. 1.500,-. 

I kurset tar vi for oss byggereglene som er aktuelle for rehabilitering, ombygging, omdisponeing og etablering av ny boenhet i eksisterende bygg. Det blir fokus på vurdering av eksisterende konstruksjoner, energikravene, valg av løsninger og produkter for gode og varige bygg. For å sette kursdeltakerne i stand til å gjøre egne faglige vurderinger og gi riktige anbefalinger i aktuelle prosjekter, tar vi også for oss bygningsfysikk, som f. eks. varmegjennomgang, fuktmekanikk og produktegenskaper. Det blir også gitt en generell orientering om regler og metoder for energiberegning, samt mulige tilskuddsordninger.


Innhold

 • Tekniske krav for tiltak på eksisterende bygg
 • Unntaksregler fra krav
 • Mulige dispensasjoner fra krav
 • Når trer søknadskravene inn
 • Fuktmekanikk
 • Valg av løsninger
 • Valg av produkter
 • Gjennomgang av eksempler på forskjellige type prosjekter
 • Regler for energiberegning
 • Beregning og dokumentasjon av energimerke
 • Om energirådgiving
 • Tilskuddsordninger


Målgruppe

Alle som utfører og/eller prosjekterer tiltak på eksisterende bygg.

Målsetting
Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke regler som gjelder ved tiltak på eksisterende bygg, gjøre gode vurderinger, velge og informere om riktige løsninger og produktvalg. Byggmestere som har gjennomført kurset kan registrere seg i Enovas register over godkjente energirådgivere.

Varighet
To dager

Del denne siden via

26/09/2023 : Opplæringskontoret for tømrerfaget, Trøskenveien 36 , SARPSBORG

To dager

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet Østfold:

 • Kr. 1.500,-.

Medlem i Byggmesterforbundet (øvrige lokalavd.)/MLF/NML:

 • Deltaker 1: kr. 4.400,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 5.700,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Vilkår

Påmeldingsfrist 20. september! Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk

90661922 njb@byggmesterforbundet.no