Kurs

Arbeid på eksisterende bygg - Oslo


OBS! Dette kurset er fulltegnet
. Det er satt opp et nytt kurs i Oslo 5.-6. mars som er åpent for påmelding.

 

I kurset tar vi for oss byggereglene som er aktuelle for rehabilitering, ombygging, omdisponering og etablering av ny boenhet i eksisterende bygg. Det blir fokus på vurdering av eksisterende konstruksjoner, energikravene, valg av løsninger og produkter for gode og varige bygg.

For å sette kursdeltakerne i stand til å gjøre egne faglige vurderinger og gi riktige anbefalinger i aktuelle prosjekter, tar vi også for oss bygningsfysikk, som f. eks. varmegjennomgang, fuktmekanikk og produktegenskaper. Det blir også gitt en generell orientering om regler og metoder for energiberegning, samt mulige tilskuddsordninger.


Innhold

 • Tekniske krav for tiltak på eksisterende bygg
 • Unntaksregler fra krav
 • Mulige dispensasjoner fra krav
 • Når trer søknadskravene inn
 • Fuktmekanikk
 • Valg av løsninger
 • Valg av produkter
 • Gjennomgang av eksempler på forskjellige type prosjekter
 • Regler for energiberegning
 • Beregning og dokumentasjon av energimerke
 • Om energirådgiving
 • Tilskuddsordninger

Målgruppe
Alle som utfører og/eller prosjekterer tiltak på eksisterende bygg.

Målsetting
Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke regler som gjelder ved tiltak på eksisterende bygg, gjøre gode vurderinger, velge og informere om riktige løsninger og produktvalg. Byggmestere som har gjennomført kurset kan registrere seg i Enovas register over godkjente energirådgivere.

Varighet
To dager

Del denne siden via

30/01/2024 : Byggmesterforbundet, Sørkedalsveien 9, 2. etg , OSLO

To dager

Kl. 09:00-16:00 begge dager. Dette kurset er fulltegnet. Det er satt opp et nytt kurs i Oslo 3.4. april som er åpent for påmelding!

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

 • Deltaker 1: kr. 5.500,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.200,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 7.000,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 5.200,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Vilkår

Påmeldingsfrist 25. januar! Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Dette kurset er fulltegnet. Det er satt opp et nytt kurs i Oslo 5.-6. mars som er åpent for påmelding.

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk

90661922 njb@byggmesterforbundet.no