Kurs

E-LÆRING: Trevirke - skogen og trekvalitet

Ønsker du å vite mer om hvordan trevirket blir påvirket av vekstvilkårene i skogen?

Hvordan kan trevirket sorteres slik at egenskapene blir best mulig?
Hvorfor oppstår det spenninger og skjevheter i materialene?
Hvordan påvirker treets alder og vekstvilkår styrkeegenskaper og holdbarhet mot fukt?

Kurset tar for seg løst og fast om trekvalitet og sortering, uten å dykke langt ned i vitenskapen.


Målgruppe
Alle som er interessert i trevirke som byggemateriale.

Målsetting
Vi håper at kurset kan bidra til at god kvalitet og sorteringer etterspørres i større grad.

Innhold

  • Vekstvilkår – hva som påvirker trekvaliteten
  • Holdbarhet – hva som kjennetegner trevirke med god holdbarhet
  • Styrke – hva som påvirker treets styrkeegenskaper
  • Skogen og klimaet

Gjennomføring:
45 minutter E-læringskurs.

Påmelding:
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

Del denne siden via

0,75 timer

E-learning

Pris

Kursavgift

  • Medlem av Byggmesterforbundet: 250,-
  • Ikke medlem: 400,-

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk

90 66 19 22 njb@byggmesterforbundet.no