Våre medlemmer hjelper deg!

Skal du ha utført tømrerarbeider er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundets medlemmer.

Skal du ha utført tømrerarbeider er det flere gode grunner til å velge Byggmesterforbundets medlemmer. Uansett om du skal bygge nytt hus, trenger hjelp med snekkerarbeid, å utbedre råteskade, bygge terrasse, eller pusse opp hele huset – våre medlemmer har ansatte med faglig kompetanse. Det lønner seg å investere i fagkunnskap!

Her kan du søke etter en en håndverksbedrift i din kommune. 

 

Håndverkere du kan stole på

Byggmesterforbundet er en bransjeorganisasjon som jobber for å opprettholde et høyt faglig nivå og seriøsitet til tømrerfaget. Å velge en fagperson som er medlem av vårt forbund, sikrer at du som sluttkunde får et produkt som oppfyller gjeldende regler og forskrifter. I tillegg kan du stole på at du får et håndverksmessig godt utført arbeid. Byggmesterforbundet er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Høye krav for å bli medlem 

For å bli medlem i Byggmesterforbundet kreves kompetanse i form av mesterbrev i tømrerfaget, eller svennebrev i tømrerfaget kombinert med enten teknisk fagskole eller ingeniørutdanning.

Kunnskap videreutvikles kontinuerlig

Vi vet viktigheten av å være oppdaterte på faglig løsninger og regelverk. Vi lever i en tid med store og hyppige endringer. Med våre tilbud om etterutdanning til medlemmene sørger vi for at de kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og nye løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene som f.eks. kvalitetssikrings- og HMS-system.

Lokal tilknytning

Byggmesterforbundet er representert i alle deler av landet med et nett av lokalforeninger. Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og mest sannsynlig kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet. 

Skriftlighet og avtaler

Et viktig råd, enten det er en stor eller liten jobb som skal gjøres, er å alltid skrive kontrakt med beskrivelse av de arbeider som skal utføres. Det er utarbeidet standardkontrakter (Byggblanketter) i samarbeid med Standard Norge, forbrukermyndighetene og partene i byggenæringen. Byggmesterforbundets medlemmer har fri tilgang til alle byggblankettene.

Enten du trenger hjelp til å bygge ny bolig, renovere bolig, eller bygge et tilbygg – sørg for å bruke fagfolk som den rette kompetansen. 

Kontakt oss for mer informasjon rundt våre medlemmer eller andre relaterte spørsmål. 

Del denne siden via