Bli medlem

Ulike  typer medlemskap

Bedriftsmedlemskap
Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet og som oppfyller ett av våre krav til kompetanse.
Bedrifter som har ansatt under relevant utdanning kan bli medlem ved dokumentasjon på at ansatte i bedriften er tatt opp til utdanningssted, og forventet tidsramme for gjennomføring av studiet.

Personlig medlemskap og gratis personlig studentmedlemskap
Hvis du oppfyller kompetansekrav og er ansatt i en medlemsbedrift, i offentlig etat, i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget, eller hvis du ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse.
Studenter under relevant utdanning som ikke driver egen bedrift.

Assosiert medlemskap
For opplæringskontor i tømrerfaget, og videregående skoler med grunnkurs byggfag.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen nett

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema:

VEDTEKTER for Byggmesterforbundet

Personvernerklæring

Vi tar våre medlemmers personvern på alvor og har utarbeidet rutiner for håndtering av personopplysninger om kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter.

Se vår personvernerklæring