Bli medlem

Passivt medlemskap

Opptakskrav passivt medlemskap

Passivt medlemskap kan oppnås av et medlem som ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse. Vedkommende kan ikke innvelges i styret.

Medlemskapet gir abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev.
Passivt medlemskap gir ikke tilgang til Medlemsnettet.
 
Ta kontakt med Byggmesterforbundet for å få endret til passivt medlemskap.

Kontingent

Passive medlemmer: kr. 800,-


Ny sats fra 1. januar 2024

På vårt landsmøte 7. juni 2023 ble det vedtatt ny kontingentsats gjeldende fra. 01.01.2024: kr. 1.000,-.


Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen nett

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post

Ta kontakt for å få endret til passivt medlemskap.

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter.

VEDTEKTER