Medlemsfordeler

Vi følger med for deg

Vi følger med for deg

Det er stadige endringer i lovverk, forskrifter og standarder. Vi hjelper medlemmene til raskt å fange opp viktig informasjon og endringer ved at vi følger med på hva som skjer på alle områder som er viktig for medlemsbedriftene, og kan raskt formidle dette til medlemmene.

Medlemsnett

Alle medlemmer får tilgang til Byggmesterforbundets lukkede medlemssider på nett. På Medlemsnettet finner du blant annet:

  • Arbeidsgiver’n – arbeidsgiverportal med maler og veiledninger
  • Nyheter og faglig informasjon
  • Informasjon om regelverk og veiledninger
  • Medlemstilbud og innkjøpsavtaler
  • Tilbud om kurs og arrangementer
  • Tilgang til E-blankettløsning for standardkontrakter

Nyhetsbrev 

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev som inneholder faglig informasjon, varsel om regelendringer, medlemsavtaler, og mere. 

Fagbladet Byggmesteren

Byggmesteren er et fagtidsskrift som alle interesserte kan abonnere på, men for medlemmer er abonnementet inkludert i medlemskontingenten. I Byggmesteren får du bransjerelaterte nyheter og praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter.

Bladet har 10 utgave i året og kommer i tillegg i nettutgave på www.byggmesteren.as Her publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave, samt nyheter laget spesielt for nettutgaven.

Del denne siden via