Nettverk og faglig tilhørighet

Medlemskapet gir deg et unikt støtteapparat og nettverk, både lokalt og landsdekkende.

Nettverk og støtte der du er

Som medlem av Byggmesterforbundet er du  tilknyttet en  lokalforening eller større regionforening som:

  • Arrangerer møter med faglig og sosialt innhold.
  • Arrangerer kurs, fagmesser, kulturelle arrangementer og turer.
  • Inngår lokale innkjøpsavtaler.
  • Er en arena for identitetsbygging, tilhørighet og erfaringsutveksling.
  • Påvirker lokale myndigheter, f.eks. vedrørende byggesaksbehandling i kommunene.
  • Er en synlig lokal aktør og markedsfører medlemsbedriftene.


Samarbeid med NHO

Byggmesterforbundet har et aktivt samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, og andre bransjeforeninger i arbeidet for å sikre gode rammebetingelser i byggenæringen og næringslivet for øvrig. I tillegg til det overordnede politiske arbeid som skjer i NHO, vil det for din bedrift også være direkte medlemsfordeler å hente. NHO yter for eksempel bistand i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, omorganisering og oppsigelser.


Flere medlemsfordeler