Medlemsfordeler

Forsikring og garantier

Byggmesterforsikring AS leverer forsikring, garanti og pensjon til seriøse bedrifter i byggebransjen. Selskapet eies 100 % av Byggmesterforbundet.
Våre medlemsbedrifter får ekstra gode betingelser på sine forsikringer.

Forsikringer

Byggmesterforsikring AS kjenner til hverdagen og virkeligheten på byggeplassene og hjelper deg å velge riktige forsikringer. Sammenlikninger viser at Byggmesterforsikring har svært konkurransedyktige tilbud i markedet og en høy tilslagsprosent. Samtidig skal Byggmesterforsikring ha spesialtilpassede vilkår som tar hensyn til bransjen.

Garantier

Kontraktsgarantier benyttes som sikkerhet for oppfyllelse av inngåtte avtaler. Byggmesterforsikring tilbyr følgende garantier:

  • garantistillelse etter Bustadoppføringslova og Avhendingsloven
  • entreprenørgarantier i henhold til gjeldende norske byggestandarder
  • andre garantier, som for eksempel forskuddsgarantier og betalingsgarantier 

Pensjon

Du som arbeidsgiver er pålagt å spare til pensjon for alle dine ansatte. Minimumskravet til sparingen defineres av loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Byggmesterforsikring er agent for Duvi Penson som tilbyr to standard porteføljer som passer de aller fleste.

Uførepensjon tilbys også.

Mer om forsikringsprodukter finner du på Byggmesterforsikring sin hjemmeside www.bmf.no

Del denne siden via