Medlemsfordeler

Faghjelp

Du får landets sterkeste og uavhengige fagavdeling på laget. Vi gir verdifulle råd og veiledning når du vil utfordre deg selv eller står fast. Vi tilbyr nyttige kurs og webinarer, og varsler deg om viktige endringer i lover og forskrifter.

Spørsmål vi kan hjelpe deg med er for eksempel:

  • Plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksforskriften (SAK) med veiledning
  • Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning
  • Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften
  • Standarder og bruken av disse i byggeprosessen, herunder toleranser
  • Kvalitetssikring i bedriftene, herunder HMS
  • Byggforskserien
  • Kalkulasjon
  • Teknisk bistand

Når det gjelder lover, forskrifter, standarder m.m er skillene ofte utydelige mellom fag og jus. Kombinasjonen av faglig og juridisk rådgivning er av Byggmesterforbundets styrke.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Tor Ole Larsen 02

Tor Ole Larsen

Fagsjef HMS/Kvalitet

99 25 30 54

Send e-post

Nils Jørgen nett-3

Nils Jørgen Brodin

Fagsjef Bygningsfysikk

90 66 19 22

Send e-post

Jens-Morten nett

Jens-Morten Søreide

Fagsjef Byggeregler

90 93 34 22

Send e-post

Øivind nett

Øivind Ørnevik

Fagsjef Kompetanse

95 87 06 01

Send e-post