Vedtekter

Vedtekter for Byggmesterforbundet

Vedtatt 31.08.1991. Sist endret 20.05.2022