Byggforlaget AS

Byggmesterforbundet eier og driver Byggforlaget AS som utgir bladet Byggmesteren, - ett av byggebransjens eldste tidsskrifter.

Byggmesteren er et fagtidsskrift for små og mellomstore bedrifter i byggebransjen som gir praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke. Byggmesteren har en egen seksjon i bladet kalt "Tømreren" som inneholder fagstoff med spesiell interesse for tømrere.


Byggmesteren har et opplag på ca. 7.000. Ca. 61 prosent av leserne er byggmestre og entreprenører. 20 prosent er arkitekter eller ingeniører. Medlemmer i Byggmesterforbundet har abonnement på bladet inkludert i medlemskontingenten.


 

Byggforlaget AS
Sørkedsalsveien 9
Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo
T: 23 08 75 00
post@byggmesteren.as
www.byggmesteren.as