Utvider medlemstilbudet med byggevareavtaler

Byggevarer (2).jpg

Byggmesterforbundet har inngått samarbeidsavataler med Byggmakker og Optimera. Foruten å kunne tilby medlemsbedrifter konkurransedyktige innkjøpsavtaler, har det vært viktig for forbundet at et slikt samarbeid også kan bidra til å styrke vårt arbeid for blant annet rekruttering og utvikling, sier Knut Strand Jacobsen, Adm. direktør i Byggmesterforbundet. 

Forbundet og medlemsbedriftene lever i hverdagen i en felles næring og samarbeid med grossistene.

- Vi ser fram til å starte samarbeidet på et bredere og mer formelt format enn tidligere, sier Jacobsen. Med de nye avtalene kan vi nå styrke og utvikle samarbeidsflater som fremmer bærekrafts- og digital utvikling, kompetanseheving i bedriftene, rekruttering og utvikling av lærlinger, med mere. Dette vil skje blant annet gjennom regionale og lokale møteplasser, som byggtreff, kurs og fagdager. 

Innkjøpsavtalene med Optimera og Byggmakker sikrer medlemsbedrifter konkurransedyktige betingelser, samt bonursordninger. Det betyr at vi kan tilby et enda mer komplett tjenesteinnhold for eksisterende og kommende medlemmer. Spesielt for de minste og mellomstore medlemmene som ikke har egne avtaler vil dette skape verdier, - men også for store og små - både eksisterende og oppstartere, som vil prøve noe nytt. 

Byggmakkeravtalen inkluderer alle Byggmakkers egne butikker, Byggmakker Gunvald Johansen og Stangeskovene. Avtalen med Optimera gjelder handel gjennom Optimera Proff og Montèr.
Nærmere informasjon om hvordan knytte seg til avtalene på vårt medlemsnett

alt


"Vi ser frem til å utvikle samarbeidet sammen i året som kommer. Dette er jo nytt, så vi må prøve oss litt frem. Dette vil gi frukter for alle parter i et lengre perspektiv", avslutter Knut Strand Jacobsen.