Trygghet for kunde og håndverker ved oppdrag i private hjem

Mange oppdrag i privathjem kan fortsatt utføres dersom det gjennomføres gode sikkerhetstiltak. Det skal være trygt for både kunde og håndverker. Det er utarbeidet kjøreregler og tiltak for smittevern ved oppdrag i private hjem som våre medlemmer anbefales å følge. 

alt


Flere kunder er naturlig nok redde for faren for koronasmitte ved å slippe håndverkere inn i huset. Håndverkere vil på sin side heller ikke ta noen risiko for å utsette seg for potensiell smitte ved besøk hos kunder. Da er det viktig med tiltak som kan gi trygghet både for kunde og håndverker. Gode rutiner for å forhindre smitte gjør det fullt mulig å utføre både pågående, planlagte og nye oppdrag i private hjem.


For å holde hjulene i gang er næringen avhengig av at ikke alle oppdrag skal stoppe opp. Slutter man å bruke de tjenestene som er, så vil de til slutt bli borte. Nå er det også viktigere enn noen gang å velge håndverksbedrifter som i alle år har tatt inn ungdommer som lærlinger, satset på egne fast ansatte og som setter fagkompetanse og yrkesstolthet høyt.

Normalt har disse bedriftene svært mye å gjøre. Men nå som enkelte prosjekter er satt på vent som følge av tiltak knyttet til smitteutbruddet, har flere bedrifter noe ledig kapasitet. Det betyr at de som lenge har vurdert å etterisolere boligen, legge nytt tak, bygge nye utearealer, skifte vinduer og dører, innrede kjellere samt mange flere oppgaver, nå har en gyllen sjanse til å få tak i en dyktig håndverker til disse prosjektene.


Overordnet skal vi alle følge rådene som til enhver tid gis fra myndighetene. I tillegg har vi for Byggmesterforbundets medlemsbedrifter utarbeidet forslag til rutiner for smitteverntiltak ved oppdrag i private hjem. Dette er kjøreregler som bedrift og kunde bør være enige om i forkant av oppdraget:

"Informasjon til privatkunde om smitteverntiltak"