Styringssystem på agendaen på proffsamling

Over 40 bedrifter var representert da Proffavdelingen hos Carlsen Fritzøe i Sandefjord inviterte til fagsamling den 14. februar, rundt temaet styringssystemer og kravene til disse.

alt

Det er alltid vanskelig å si hva som er "nok" dokumentasjon i en byggesak. Dette er veldig varierende alt etter bedriftens størrelse og ansvar. 

Fagkonsulent i Byggmesterforbundet, Tor Ole Larsen, gikk igjennom  kravene både til sentralt godkjente bedrifter og bedrifter som bare erklærer ansvar i en byggesak.
 

Dokumentasjon, sporbarhet og preaksepterte løsninger

Det er nok mange som synes det er vanskelig å dokumentere hva som er gjort på et bygg, med sporbarhet til hvor kravet eller løsningen er hentet. Dette ble gjennomgått på samlingen.

I prosjekteringen må man kunne dokumentere hvor ytelsen til løsningen er hentet fra. Hvis det står hos Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) at en vegg skal ha et brannkrav, må man finne en løsning med henvisning til kravet. 

Ved utførelse må man kunne forstå og lese om produksjonsgrunnlaget er godt nok til å utføre på. Altså om det er nok preaksepterte løsninger gjennom bruk av detaljer (eks. Sintef Byggforsk) eller bruk av monteringsbeskrivelser gitt av produktleverandør.

På samlingen ble det også snakket om viktigheten av å bruke fotodokumentasjon.
 


altByggmesterforbundets egenutviklede styringssystem KS Online er ett av systemene som  ivaretar alle kravene til dokumentasjon. I tillegg er det et av de rimeligste systemene på markedet, og enkelt og praktisk å bruke, - også ute på byggeplass. 
Du kan lese mer og se film om KS Online her. 

 

Publisert: 15.02.18