Søker etter daglig leder for ny landsforening for bygghåndverksbransjer

Etter vedtaket på Byggmesterforbundets landsmøte i juni om utmeldelse av BNL, har arbeidet med å etablere en ny landsforening for bedrifter innen bygghåndverksfagene pågått. I den forbindelse søkes det nå etter en daglig leder for å bygge opp og lede den nye landsforeningen. 

alt


Det er foreløpig ikke avklart hvor den nye landsforeningen vil bli organisert. Det er sendt søknad til NHO om etablering av en egen landsforening for bygghåndverksfag og søknaden vil bli behandlet på styremøte i NHO i midten av november. Inntil avgjørelsen fra NHOs styre foreligger, er det ikke vurdert å legge landsforeningen inn mot andre samarbeidspartnere utenfor NHO.

I stillingsutlysningen heter det blant annet at landsforeningens formål er å bedre rammebetingelsene for bedriftene i denne delen av byggenæringen. Dette ved å fremme interessene til seriøse bedrifter med kvalifiserte medarbeidere, fokus på lønnsomhet, sikre byggkvalitet for kundene, bidra til lokal verdiskaping, attraktive arbeidsplasser og rekruttering til næringen.

Se hele stillingsutlysningen


altByggmesterforbundets styreleder Per Ove Sivertsen sier i en kommentar til Byggeindustrien i går at uavhengig av spørsmålet om posisjon i NHO, har vi behov for at en legger arbeidet med de overordnede rammebetingelsene for bedriftene inn i en mer effektiv struktur, enn det vi har fått til gjennom vårt medlemskap i BNL.

Sivertsen sier videre at i overgangsperioden vil Byggmesterforbundet selv levere på de tjenester som BNL i dag gir gjennom sin arbeidsgiveravdeling. 

Les hele intervjuet med Sivertsen på bygg.no

 

 

Publisert: 06.11.20