Nyheter

Se webinar: Tariffavtale og tilknytning

Tarifftilknytning med direkteavtaler og krav til tariffavtale for å kunne leie inn fra bemanningsselskap, v/Bygghåndverk Norge.

KLIKK HER FOR Å SE OPPTAK av frokostwebinar fra 15. september 2023 : Tarifftilknytning med direkteavtaler og krav til tariffavtale for å kunne leie inn fra bemanningsselskap

 

  • Hva skjer med etablering av direkte tariffavtale for bedrifter utmeldt av NHO, og hvilke tidsrammer er viktig for de som er avventende?
  • Hvilke krav gjelder, og hva er prosessen for bedrifter som ønsker å tegne direkte tariffavtale med Fellesforbundet?
  • Krav til tariffavtale for å kunne leie inn fra bemanningsselskap

I webinaret orienterer vi nærmere om dette, og informerer om den bistand som ytes medlemsbedriftene i disse spørsmålene.

Webinaret holdes av: Bygghåndverk Norge v/Frank Ivar Andersen, Avdelingsleder næringspolitikk og arbeidsliv. 

 

 

 

18/09/2023