Samling for Byggmesterforbundets tillitsvalgte - Formannskonferansen 2016

Forside program Formannskonferanse 2016.jpg

I morgen og fredag (24.-25. nov.)  samles tillitsvalgte i Byggmesterforbundets lokalforeninger, administrasjonen og styret, til Formannskonferanse på Scandic Bergen Airport Hotel. På programmet står blant annet strategiprosess i forbundet frem mot landsmøte 2017.

Formannskonferansen er en viktig møteplass for tillitsvalgte/administrasjon i lokalforeningene og forbundets styre, administrasjon og datterselskap. 

På konferansens første dag tar vi blant annet for oss forbundets arbeid med offentlige anskaffelser og byggeregler. Fagopplæringskontoret i Hordaland Fylkeskommunde kommer og informerer om erfaringer med vekslingsmodellen i Bergen. 

Dag 2 skal det jobbes med strategiprosess frem mot landsmøte 2017. I gruppearbeid vil det være særlig fokus på hvordan etablere en helhetlig lokal-/sentral organisasjon for å styrke medlemsservicen og øke medlemstilslutningen. I tillegg kommer Skatt vest og Arbeidstilsynet (A-Krim) og informerer om deres arbeid mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i regionen.

Se hele programmet her. 

Vi ser frem til en faglig, inspirerende og sosial konferanse med gode diskusjoner.