KORONAVIRUSET - Krisepakke: enighet om omsorgspenger og sykelønn

I dag varslet Stortinget om enighet at det blir tre dagers arbeidsgiverperiode ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon. 

altPå bildet Jon Sandnes (BNL) utenfor SMK 15.mars 2020 sammen med Petter Haas Brubakk (NHO Mat og Drikke), Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv). Foto og tekst: BNL

Lærlinger som mister læreplassen sin sikres også inntekt.

- Disse tiltakene har både BNL og NHO vært svært tydelige på i vår kontakt med regjeringen de siste dagene. Det vil også være viktig å se på bransjespesifikke tiltak for byggenæringen for å holde hjulene i gang, sier BNL-leder Jon Sandnes.

Fortsatt er ikke alle detaljene i avtalen klare, men dette er noen av tiltakene de har blitt enige om:

  • Arbeidsgiverperioden blir redusert til 3 dager ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon. Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner.  

  • Utsatt MVA-innbetaling. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter.  

  • Lærlinger får nå en inntektssikring tilsvarende inntekten de har i lære.  

  • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.  

  • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.  

  • Arbeidstakerne får dagpenger tilsvarende full lønn i 20 dager ved permittering. Dette vil lette byrden for de mange som mister jobben. 

Les mer om tiltakene her

 

Publisert: 16.03.20