Regjeringen for avventende i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og leverer ikke på yrkesutdanningen

Pressemelding 8. oktober 2014:

Dessverre skuffer regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett på to viktige områder hvor det er bred politisk forståelse og fastslått behov for handlekraft. Hverken i kampen mot økende arbeidsmiljøkriminalitet eller nødvendige endringer i yrkesutdanningen innfrir regjeringen på Byggmesterforbundets forventninger sier daglig leder Frank Ivar Andersen i sin kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

I sitt forslag til statsbudsjett deler regjeringen byggenæringens oppfatning av de store utfordringer knyttet til den omfattende arbeidsmiljøkriminaliteten i byggenæringen. Den varsler at den vil følge opp næringens rapport "Enkelt å være seriøs" og gjøre DiBKs frivillige godkjenningsordning av foretak attraktiv. Dessverre mangler det i budsjettforslaget tilstrekkelig midler til å starte arbeidet opp raskt nok og med den nødvendige kraft.


Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen konstaterer derfor at hvis budsjettet på dette området ikke blir endret under stortingets behandling, vil også 2015 bli et år hvor arbeidslivskriminalitet og useriøses aktørers posisjon i næringen ytterligere forsterkes. Det burde være unødvendig med den brede politiske forståelse som nå er på dette området sier Andersen.


Stortinget vedtok i juni 2013 en stortingsmelding om yrkesutdanningen. Meldingen "På rett vei" fikk bred politisk oppslutning og trakk opp endringer for en nødvendig omlegging av yrkesutdanning tilpasset arbeidslivets behov og elevenes forventninger til mer yrkesrettet opplæring. Det er store utfordringer knyttet til ungdommenes situasjon innenfor yrkesfagene og behovet for faglært arbeidskraft er allerede kritisk i mange sektorer. Byggmesterforbundet stiller seg undrende til regjeringens manglende interesse for yrkesfagene og bedrifter i bransjer som er avhengig av fagkompetanse for å kunne utøve sin virksomhet og levere den kvalitet og verdiskaping som samfunnet forventer.

 

 

Publisert: 08.10.14

Pressemelding 8.10.2014:
Regjeringen for avventende.doc

Kontakt

FIA-sh-h-n-DS.jpg

Frank Ivar Andersen

T: 91 89 38 00