Positive til regjeringens tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet

Pressemelding 13. januar 2014:

Byggmesterforbundet er meget positive til regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet som er lagt fram av Statsministeren og arbeids- og sosialministeren i dag. - Dette er et stort og viktig skritt videre, men vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig for å hindre svart arbeid i det store privatmarkedet, sier daglig leder Frank Ivar Andersen.


Vi tilslutter oss Byggenæringens Landsforening (BNL) som uttaler av de stiller seg bak de aller fleste av tiltakene som regjeringen foreslår. Mer samordnet og målrettet kontroll, sørge for at kvalifikasjoner og kompetanse skal være et fortrinn og sjekk av ID-kort i sanntid er viktige og fornuftige grep for å gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. BNL berømmer også særlig regjeringen for innføringen av lærlingeklausuler i offentlig anbud.


I tillegg må det på plass en registreringsordning for en rekke type arbeider. I næringens rapport "Enkelt å være seriøs", er det konkret foreslått registreringsplikt på arbeider på klimaskallet, våtrom, ildsteder og arbeider over 1/2G. Foreløpig er Byggmesterforbundet avventende til regjeringen her da vi ikke kan se konkrete forslag i tilstrekkelig grad i privatmarkedet.


Ytterligere stiller vi spørsmål til om regjeringen har lagt til grunn næringens forslag om 1. linjetilsyn. Det er helt avgjørende for å kunne følge opp den manglende byggekvaliteten og den store kriminaliteten i byggenæringen.


I likhet med BNL peker Byggmesterforbundet på at det haster å få på plass tiltak som kan rydde bort de useriøse aktørene.  Det blir et krevende arbeide for myndighetene og det er viktig at næringen stiller opp!

 

 

Publisert: 13.01.15

Kontaktperson

FIA-sh-h-n-DS.jpg

Frank Ivar Andersen

T: 91 89 38 00