Per Ove Sivertsen ny styreleder i Byggmesterforbundet

På Byggmesterforbundets landsmøte på Hamar fredag 1. juni, ble Per Ove Sivertsen fra Telemark enstemmig valgt til ny styreleder. Sivertsen overtar etter Åsmund Østvold som trer av etter 4 år som styreleder for byggmestrene.

Nytt styre

Av det sittende styret var det kun Roy Skorstad fra Trondheim og Rolf Eilerås fra Tønsberg som ikke var på valg. Bjørn Rune Markhus, Bergen ble takket av etter å ha sittet i styret i 8 år som er maks periode for et styreverv.  Ny nestleder ble Thor Steinar Sandvik fra Rogaland. I tillegg ble to nye styremedlemmer valgt inn; Odd Arvid Bjørnstad fra Østfold (tidligere vara) og Arild Kolltveit fra Bergen. Fredrik Ringstad fra Oslo/Akershus ble valgt inn som nytt varamedlem. 

Hele det nye styret:

alt

Fra venstre: Rolf Eilerås, Roy Skorstad, styreleder Per Ove Sivertsen, nestleder Thor Steinar Sandvik, Arild Kolltveit, Odd Arvid Bjørnstad og varamedlem Fredrik Ringstad.