Over 200 med på minnerikt byggmesterlandsmøte i Kragerø

Kragerø: Båttur og omvisning på Jomfruland, sightseeing i Munchs fotspor, golfturnering og grillaften, var høydepunkter i det sosiale programmet for drøyt 200 deltakere på Byggmesterforbundets landsmøte på Kragerø Resort 22.-25. mai.

Under festmidagen lørdag fikk vertskapet, lokalforeningen Byggmesterforbundet Telemark, svært fortjent hyllest for de opplevelsesrike dagene de hadde stelt i stand for tilreisende kolleger og leverandører. Arrangementskomitéen ble overrakt blomster og fikk applaus fra salen full av fornøyde deltakere.

alt

Hele arrangementskomiteen i Byggmesterforbundet Telemark mottar landsmøtets hyllest : (f.v.) formann Per-Ove Sivertsen, Mai Brit Sivertsen, Svein Egil Nordby, Solfrid Wighus Nordby, Torunn Pedersen, Leif Ingar Liane, Ole Gundersen, Cathrine Gundersen, Morten Thorsen, Lise Thorsen, Grete Lid Eskeland, Jan Eskeland, Inger Merethe Johnsen og Dag Henning Johnsen.


Byggmesterforbundets landsmøter arrangeres hvert år, men på ulike steder i landet. I år var det lagt til Telemark som en markering av lokalforeningens 25 års jubileum.


Lydhør statssekretær

Det faglige programmet på landsmøtet handlet om byggeregler og lover, rekruttering, utdanning og useriøsitet i næringen.

Statssekretær Per-Willy Amundsen i kommunaldepartementet deltok med foredrag om regjeringens arbeid med forenkling og fornying av byråkrati og regelverk. I en etterfølgende diskusjon viste han seg som svært lydhør overfor innspillene fra forsamlingen. Byggmestrene tok blant annet opp problemer med manglende kompetansekrav til bedrifter i næringen, useriøsitet og svart arbeid.


Statssekretæren lovte å ta det med seg i det videre arbeidet. Han mente nye og bedre system kan løse utfordringen med kontroll og tilsyn, men det gjenstår å utvikle slike system, poengterte han.

altalt

Per-Willy Amundsen svarte på spørsmål og fikk med seg mange innspill fra salen.

altalt


Endre yrkesutdanningen

Byggmesterforbundets landsmøte diskuterte også yrkesutdanning på svenne- og mesternivå, og vedtok en uttalelse som er stilet til Utdanningsministeren. Der kreves det at regjeringen må iverksette hovedlinjene i «På rett vei», stortingsmeldingen om yrkesutdanningen. Byggmestrene legger spesielt vekt på punktene som går på veksling mellom teori og praksis i hele utdanningsløpet, og en yrkesretting av undervisningen.


Ny styreleder

Valgene til nytt styre ble akkurat som valgkomiteen hadde foreslått. Åsmund Østvold, Oslo, ble enstemmig valgt til ny leder etter Kjell Skog, Tromsø, som har hatt vervet i 4 år som er vedtektsfestet maksimal funksjonstid som leder. Skog fortsetter i styret som vanlig styremedlem.

alt

Kjell Skog har overrakt formannskjedet til ny styreleder Åsmund Østvold.

 

 

Publisert: 06.06.14

Relaterte artikler

Flere bilder og reportasjer fra Landsmøtet hos Byggmesteren.