Nye virkemidler i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

F:\Byggmesterforbundet\Markeds- og informasjonsavdeling\Nettsider\Bilder\Veileder for seriøsitet BNL stort.jpg

Nå skal de kriminelle ut av næringen! Vi kommer ut på byggeplassene når vi neste år intensiverer jakten på arbeidsmarkedskriminalitetens bakmenn, sa skattedirektør Hans Christian Holthe da Samordningsorganet mot norsk arbeidsmarkedskriminalitet la  frem sin rapport i går. Samarbeid mellom kontrolletater, politi og næringen er et stikkord.  Kontrolletatene og politiet har også vært involvert i arbeidet med den nye veilederen; "valg av seriøse bedrifter" som BNL lanserte i dag.


De kriminelle aktørene går tøffere tider i møte

I statsbudsjettet er det satt av 25 millioner kroner til samarbeid mellom kontrolletater og tilsyn for å bekjempe arbeidsmarkedskriminaliteten. Hvordan pengene skal brukes er ikke bestemt, men Samordningsorganet mot arbeidsmarkedskriminalitet er enige om at  proffmarkedet i bygg og anlegg skal ha førsteprioritet i arbeidet mot arbeidsmarkedskriminaliteten. Det er enorme summer som går i rett inn i kriminelle hender i dette markedet. I en artikkel på aftenposten.no tidligere i november uttalte skattedirektøren seg om at hele 31 prosent av omsetningen i europeisk bygg- og anleggsnæring er svart.

Tiltakene som Samarbeidsorganet mot arbeidskriminialitet anbefaler er blant annet samordning av offentlige etater, bedre tilgang til informasjon, samordnede kontroller og ID-kontroller. Dette er i tråd med nærigens egne forslag.
- Denne rapporten er et tidsskille i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr. - Nå går de kriminelle aktørene tøffere tider i møte.

 

Veilederen gir et konkret bidrag

Veilederen "Valg av seriøse bedrifter" består av: en sjekkliste for innledende bedriftssjekk før tilbudsforespørsel til ferdigstillelse av prosjektet, maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser (tillegg til Norsk Standard). - Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

BNL anbefaler at sjekklisten og malene innarbeides som en del av bedriftenes kvalitetssystem.

Politiet har også deltatt i arbeidet med veilederen. - Dette er et viktig konkret bidrag sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen, på BNLs Seriøsitetskonferanse i dag. Han legger til at politiet har ingen problemer med å anbefale veilederen.

 


Kilder: Byggmesteren, bygg.no, BNL

 

Publisert: 21.11.14

Samordningsorganet mot norsk arbeidsmarkedskriminalitet består av: Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, NAV, Mattilsynet, UDI, Toll, Politiets utlendingsenhet og Økokrim

Les utvalgets rapport: Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge