Ny advokat på plass i juridisk avdeling

Ragnhild Krefting Kullerud er fra 1. juni ansatt som advokat i Byggmesterforbundets juridiske avdeling. 

Ragnhild er 50 år og bosatt i Oslo. Hun vil sammen med våre to andre advokater være med og yte juridisk bistand til medlemsbedriftene innen entreprise, offentlige anskaffelser og plan- og bygningsrett. I tillegg bistå i tvistesaker, herunder prosedyre, samt holde kurs og foredrag.alt

Ragnhild kommer fra en advokatstilling i Crawford & Company AS hvor hun har arbeidet blant annet med entrepriserett, profesjonsansvar, erstatningsrett, forsikringsrett samt eierskifte. Tidligere har hun erfaring fra delvis tilsvarende arbeidsområder fra bl.a. OBOS, Protector Forsikring ASA og NCC.

Ragnhild har også bred prosedyreerfaring fra arbeide i domstolene.
 
Du treffer Ragnhild på telefon 99 28 99 81 og e-post: rkk@byggmesterforbundet.no
 

 

 

Publisert: 07.06.18