Mener Fagrådet for våtrom villeder om oppdateringskurs

Etter at Fagrådet for våtrom (FFV) for noen dager siden gikk ut og lanserte tvungen oppdatering av våtromssertifikat hvert femte år, har Byggmesterforbundet mottatt flere henvendelser, sier daglig leder Frank Ivar Andersen. Byggmesterforbundet viser til at arbeider i våtrom er regulert av myndighetene gjennom teknisk forskrift og byggesaksforskrift

Det presiseres at den sertifisering som er etablert av Fagrådet for våtrom (FFV), utelukkende er en privatrettslig sertifiseringsordning. Det er derfor opp til FFV selv å sette kriterier for sine sertifikater. Utfordringen er at FFV ved denne anledning «henger» dette på kvalifikasjonskravene i plan- og bygningsloven.


Direkte feil

– Dette er direkte feil og jeg finner det sterkt beklagelig at FFV skaper et inntrykk overfor aktørene i våtromsmarkedet at FFVs krav om å fornye sertifikater hvert femte år, bunner i myndighetskrav, sier Andersen.

Han viser videre til Byggmesterskolens opplæring i Håndverkerens Våtroms Veileder som Byggmesterforbundet tilbyr sammen med Norske Murmestres Landsforening, og understreker for ordens skyld at det ikke foreligger planer om noen form for tvungen resertifisering av dem som gjennomfører disse kursene.
 

Av: Per Bjørn Lotherington, Byggmesteren

 

Relaterte artikler

Byggmesteren:
Våtromssertifikat må oppdateres