Mange arbeider i høyden med livet som innsats

Det er registrert 81 fallulykker siste år i bygg og anlegg. 73 % av disse er vurdert til å kunne vært dødsulykker. Nå har Arbeidstilsynet tatt i bruk tøffere reaksjonsmidler på regelbrudd ved arbeid i høyden.

Etter 681 gjennomførte tilsyn og 282 stengte byggeplasser, inviterte Arbeidstilsynet tidligere i høst bransjen til workshop for å sette fokus på problemene med dårlig sikring på arbeidsplassen, spesielt i forbindelse med arbeid på stillaser.

alt

Arbeidstilsynet forteller om mange stygge arbeidsplattformer og stillaser som møter de ute på byggeplassene. I tillegg til dårlige stillaser observeres mye arbeid i høyden uten sikring.  
Foto: Arbeidstilsynet

Mange virksomheter følger ikke elementære verneregler. Dette fører til ulykker, spesielt i ROT markedet. Arbeidstilsynet ser at det ofte er utenlandske arbeidstakere involvert og peker på at språklige forskjeller på byggeplassen er en stor utfordring. Misforståelser og mangel på informasjon vedrørende HMS og sikring, fører fort til ulykker.

De vanligste årsaker til ulykker:

 • Fall fra stillas
 • Fall fra tak/gulv
 • Manglende kant og fjellsikring
 • Arbeid på utsiden av stillas
 • Fall fra stige. Spesielt grunnet ingen eller dårlig sikring i toppen av stigen
 • Fall fra takstoler, tak, gulv uten fallsikring

Tilsyn med fokus på stillas

Arbeidstilsynet har hatt mange tilsyn det siste året. Resultatet av tilsynene er at 4 av 10 byggeplasser stenges på grunn av dårlige eller lite tilfredsstillende stillaser. Mange bedrifter har også fått overtredelsesgebyr. Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50.000 kroner, og kan bli på opptil ca. 1,4 mill. kroner.  

De aller fleste seriøse aktører i bransjen har hatt opplæring i bygging- og bruk av stillas, de har sikkerhetsutstyret som kreves og dokumentasjon på plass. Det er viktig at ikke det slurves med dette, og at man er ekstra påpasselig med å sette opp lovlige, trygge stillaser som arbeidsplattform.

 • Stillaser skal godkjennes av en stillasbygger
 • Det skal være tatt uttrekksprøver av et gitt antall fester (20%)
 • Grønt kort med tillatte belastninger skal settes opp
 • Stillaser skal kontrolleres jevnlig
 • Alle som arbeider på stillas skal ha fått opplæring i bruk av stillaset


Økt kontroll av dokumentasjon

Arbeidstilsynet har signalisert at de også vil ha økt fokus på å kontrollere dokumentasjonen for oppbygging av stillaset, samt bedriftens kontroll av stillaset. Dette er dokumenter som skal ligge i bedriftens styringssystem. Alle som har gått på Byggmesterforbundets kurs i stillasbygging har i kursdokumentasjonen fått med en minnepinne med KS-system for stillasbygging som kan legges inn i bedriftens KS-system.  Er ikke dokumentasjon på plass vil det kunne utløse et gebyr på manglende dokumentasjon, selv om stillaset i seg selv er tilfredsstillende bygget.

Stillaskontrollene vil fortsette fremover. Byggmesterforbundet og flere andre organisasjoner er positive til at Arbeidstilsynet tar i bruk tøffere reaksjonsmidler ved brudd på sikringsregler. Vi ser at dette kan bidra til en mer rettferdig oppdragskonkurranse mellom de som inkluderer sikkerhetstiltak i prisen og de som ikke gjør det i tilstrekkelig grad.


Eksempel på dokumentasjon: 

alt   alt

 

Se også innslag på  NRK Dagsrevyen lørdag 4. nov. om farlig arbeid i høyden. Klippet er ca. 06.19 min ut i sendingen. 

alt