Lønnsoppgjøret - Brudd i meklingen og mulig streik

Bygningsarbeider mindre.jpg

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør. Se hvilke bedrifter som kan bli tatt ut i streik. 

Tariffoppgjøret for byggfagene går til tvungen mekling, med meklingsfrist kl. 24.00 mandag 4. april. Meklingen kan fortsette på overtid hvis partene er enige om dette. 

Disse bedriftene kan bli tatt ut i streik 

Dersom meklingen ikke fører frem, blir det streik. Det er varslet plassfratredelse som omfatter 13 929 arbeidstakere i om lag 828 bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtaler med Fellesforbundet. Lærlinger er ikke omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte. 

Listen over bedrifter som er tatt ut finner du her

En eventuell streik kan tidligst starte tirsdag 5. april. 

Les mer på Arbinn om hvem som kan streike og hva som skjer når en streik inntreffer

 

Permitteringsvarsel og konfliktberedskap

Bedrifter som blir omfattet, og ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. 

Her finner du mer informasjon om permittering grunnet streik 
 

Se også heftet: Tariffoppgjøret og bedriften

 

Dispensasjon fra streik 

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Dersom det er fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon. 

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til tariff@bnl.no.

Her finner du mer informasjon om dispensasjoner og krav til søknadens innhold

 

Lærlinger

Lærlinger er ikke omfattet av plassoppsigelsen og skal fortsette arbeidet så lenge det kan gis forsvarlig opplæring. Lærlinger kan permitteres med minst 7 dagers varslingsfrist når det ikke er mulig å drive rasjonell opplæring.

 

Fristforlengelse

Vi anbefaler at bedriften vurderer behovet for informasjon til kunder om at en eventuell streik kan føre til krav om fristforlengelse i prosjekter.

 

Kontaktpersoner i Byggmesterforbundet: