LANDSMØTET 2020 I BODØ AVLYSES

Bodø_Terje-Johansen_www.nordnorge.com.jpg

Landsmøtet som var planlagt avviklet i Bodø 11.-14. juni blir dessverre avlyst på grunn av korona-situasjonen. Styret og administrasjonen ser nå på alternative muligheter for gjennomføring av selve generalforsamlingen - med behandling av dagsorden og saksliste. 

Hvilken møteform det blir vet vi enda ikke. Det vil påvirkes av hva som skjer framover og myndighetenes råd i forhold til reiser/smittevern. Det som er sikkert er at det ikke blir ordinært landsmøte med samling over flere dager, og det blir dessverre altså ikke i Bodø. En mulig løsning er en form for videokonferanse, webmøte e.l. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe nærmere. 


Inntil videre holder vi på den planlagte datoen, fredag 12. juni for gjennomføring av møtet. Dagsorden og saksliste vil bli sendt ut min. 30 dager før møtedato, i henhold til vedtektene. 
 

 

Publisert: 02.04.20