Krav om elektroniske oversiktslister

20161011_ProResult_0654.jpg

Myndighetene har med virkning fra 1. juli fastsatt endring i Byggherreforskriften som innebærer krav om elektronisk føring av oversiktslister.

Dette er knyttet til Byggherreforskriften §15 første ledd som nå stiller krav om at oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

  • a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • b) navn på byggherren
  • c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Listene skal være tilgjengelige og på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene (som før).

Departementet har gitt signaler om at elektronisk kan tolkes vidt, fra excel til større adgangssystemer, og vil legge til grunn at Arbeidstilsynet har en fornuftig tilnærming den første tiden.


NÅR gjelder Byggherreforskriften:

Byggherreforskriften gjelder IKKE i forbrukerforhold. Dette betyr at hvis man arbeider for en forbruker er det ikke krav om oversiktslister.

I alle andre forhold, hvor man arbeider for et firma (organisasjonsnummer) gjelder Byggherreforskriften med §15 om elektroniske oversiktslister.

Dette gjelder også ved bygging i egenregi (bedriften er profesjonell) og for borettslag/sameier over 5 boenheter.


Elektroniske systemer for føring av mannskapsliste

alt

Det finnes flere leverandører av systemer for elektronisk registrering av oversiktslister. Byggmesterforbundet har inngått en avtale med Proresult som leverer slike systemer: Anleggsterminal fra Proresult.

Detaljer om avtalen ligger på Medlemsnettet.Endringene i forskriften skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplass .

 

 

Publisert: 18.05.17